Overdragelse af andel


Lejlighederne udbydes først til den interne venteliste og dernæst til den eksterne.

Se i øvrigt vedtægterne - særligt §13-§20.